POLISI PRIVASI

Last Updated: January 16th , 2022

Kami adalah sebahagian daripada Kumpulan Syarikat Toga Limited. Sebagai sebahagian daripada Kumpulan Syarikat Toga Limited, di mana Yippi menerima maklumat daripada dan berkongsi maklumat dalam kumpulan syarikat dan anak syarikatnya. Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami terima daripada mereka, dan mereka mungkin menggunakan maklumat yang kami kongsikan dengan mereka.

Menghormati privasi anda telah dikodkan ke dalam DNA kami. Sejak kami memulakan Yippi, kami telah bercita-cita untuk membina Perkhidmatan kami dengan satu set prinsip privasi yang kukuh.

Yippi ialah salah satu aplikasi yang sedang berkembang dengan pesat dan menyediakan sistem pemesejan, panggilan Internet, pemesejan suara, panggilan video dan perkhidmatan lain ("secara kolektif dirujuk sebagai Perkhidmatan") kepada pengguna di seluruh dunia melalui aplikasi mudah alih, laman web dan/atau platform lainnya. Kami komited untuk melindungi privasi anda mengikut dasar privasi kami (“Dasar Privasi”).

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat anda mengikut Dasar Privasi, tetapi kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi sebagai pakej mandatori hanya kerana anda bersetuju dengan dasar privasi ini.

Apabila anda menggunakan atau membuka fungsi atau perkhidmatan yang berkaitan, kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat berkaitan yang diperlukan untuk merealisasikan fungsi dan perkhidmatan. Melainkan maklumat yang diperlukan untuk merealisasikan fungsi perniagaan asas atau mengikut undang-undang dan peraturan, anda boleh menolak untuk menyediakan fungsi atau perkhidmatan lain tanpa menjejaskannya. Kami akan menyatakan maklumat mana yang diperlukan satu persatu dalam dasar privasi kami.

Jika anda tidak log masuk ke akaun, kami akan menjamin fungsi asas maklumat menolak melalui maklumat pengecam peranti yang sepadan. Jika anda log masuk ke akaun, kami akan menolak maklumat mengikut maklumat akaun.

Buku alamat,alamat lokasi yang tepat, kebenaran menggunakan kamera, mikrofon dan album foto tidak akan dihidupkan dengan kebenaran anda. Hanya dengan kebenaran nyata anda ia boleh digunakan untuk merealisasikan fungsi atau perkhidmatan tertentu. Anda juga boleh menarik balik kebenaran anda. Khususnya, walaupun dengan kebenaran anda, kami tidak akan mengumpul maklumat anda apabila fungsi atau perkhidmatan yang berkaitan tidak diperlukan.

Dasar Privasi ini digunakan pada produk dan Perkhidmatan kami melalui Yippi, laman web rasmi, SDK dan API untuk laman web dan aplikasi pihak ketiga.

Dasar Privasi ini menerangkan:

 • jenis data peribadi yang kami kumpul dan cara kami mengumpulnya
 • bagaimana kami menggunakan data peribadi anda
 • pihak yang kami dedahkan data peribadi kepada; dan
 • pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini data peribadi anda.
Maklumat yang Kami Mungkin Kumpul daripada Anda

Yippi menerima atau mengumpul maklumat apabila kami mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda memasang, mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami.

Data Peribadi Kami Mungkin Kumpul daripada Anda

Kami mungkin mengumpul data peribadi berikut daripada anda:

 • maklumat peribadi untuk menentukan identiti dan latar belakang anda seperti nama penuh, pasport atau nombor kad pengenalan, gambar dan kewarganegaraan anda
 • maklumat perhubungan seperti nombor telefon bimbit dan alamat e-mel
 • maklumat lokasi geografi: termasuk maklumat lokasi geografi tepat yang diperolehi oleh maklumat GPS, pusat akses WLAN, Bluetooth, stesen pangkalan dan maklumat penderia lain, dan anggaran maklumat lokasi geografi yang diperolehi oleh maklumat lokasi rangkaian (seperti stesen pangkalan, IP dan WLAN)
 • buku alamat daripada nombor telefon mudah alih dan alamat e-mel, kamera, mikrofon, foto dan penyimpanan fail data termasuk tetapi tidak terhad teks, pdf, audio, imej dan video
 • maklumat pembayaran seperti nombor akaun bank anda, nama penuh pemegang akaun bank dan butiran, kod swift bank dan butiran akaun bank lain
 • rakaman imej anda melalui kamera CCTV yang dipasang di cawangan atau premis kami
 • rakaman gambar anda semasa sebarang acara korporat kami atau hari terbuka pihak ketiga
 • rakaman panggilan yang dibuat oleh anda kepada perkhidmatan pelanggan kami
 • fungsi atau siaran apabila anda memulakan hubungan perniagaan dengan kami
 • resume atau CV apabila anda memohon kerja dengan kami

Bagi tujuan penyemakan umum walaupun tiada data peribadi didedahkan kepada kami, maklumat teknikal dan statistik tertentu tersedia kepada kami melalui pembekal perkhidmatan internet kami seperti kuki, alamat IP anda, masa, tarikh dan tempoh lawatan anda.

Jika anda memberikan kami sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (cth. maklumat pasangan, anak, ibu bapa dan/atau pekerja anda), dengan menyerahkan data peribadi tersebut kepada kami, anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah mendapat persetujuan daripada pihak ketiga untuk memberikan kami data peribadi mereka untuk tujuan seperti yang disenaraikan di bawah.

Cara Kami Mengumpul Data Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul data peribadi sama ada daripada anda, daripada wakil anda yang diberi kuasa, daripada pihak ketiga, atau daripada sumber terbuka yang mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada):

 • apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami (contohnya mendaftar untuk menjadi pengguna produk kami), anda mungkin perlu memberikan maklumat identiti sebenar anda (nama sebenar, nombor ID, nombor telefon, dll.) mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk melengkapkan pengesahan nama sebenar. Sesetengah maklumat adalah maklumat sensitif peribadi dan anda boleh menolak untuk memberikannya. Jika anda enggan menyediakannya, anda mungkin tidak boleh mendapatkan perkhidmatan yang berkaitan, tetapi ia tidak akan menjejaskan penggunaan biasa fungsi dan perkhidmatan lain
 • apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami (contohnya mendaftar untuk menjadi pengguna produk kami), anda mungkin perlu memberikan maklumat identiti sebenar anda (nama sebenar, nombor ID, nombor telefon, dll.) mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk melengkapkan pengesahan nama sebenar. Sesetengah maklumat adalah maklumat sensitif peribadi dan anda boleh menolak untuk memberikannya. Jika anda enggan menyediakannya, anda mungkin tidak boleh mendapatkan perkhidmatan yang berkaitan, tetapi ia tidak akan menjejaskan penggunaan biasa fungsi dan perkhidmatan lain
 • apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami (contohnya mendaftar untuk menjadi pengguna produk kami), anda mungkin perlu memberikan maklumat identiti sebenar anda (nama sebenar, nombor ID, nombor telefon, dll.) mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk melengkapkan pengesahan nama sebenar. Sesetengah maklumat adalah maklumat sensitif peribadi dan anda boleh menolak untuk memberikannya. Jika anda enggan menyediakannya, anda mungkin tidak boleh mendapatkan perkhidmatan yang berkaitan, tetapi ia tidak akan menjejaskan penggunaan biasa fungsi dan perkhidmatan lain
 • apabila anda memberi kebenaran untuk mengakses lokasi geografi tepat anda, dan mengumpul maklumat lokasi yang berkaitan dengan perkhidmatan ini, untuk membantu anda memaparkan lokasi apabila anda menerbitkan maklumat atau berinteraksi. Jika anda enggan memberikan maklumat lokasi geografi yang tepat, kami akan memetakan bandar dan/atau daerah/daerah anda melalui alamat IP anda. Jika anda ingin menambah maklumat lokasi geografi pada kerja anda, anda boleh menambahkannya dengan memberikan kebenaran lokasi geografi yang tepat atau memilih secara aktif (pilihan pengesyoran carian atau platform, dsb.). Maklumat lokasi geografi yang tepat ialah maklumat sensitif peribadi. Jika anda enggan memberikan kami, kami tidak akan mengesyorkan maklumat kepada anda berdasarkan maklumat lokasi geografi yang tepat dan tidak akan menjejaskan penggunaan biasa fungsi lain Perkhidmatan.
 • apabila anda menghubungi kami secara peribadi, melalui panggilan telefon atau melalui kaunter (contohnya apabila anda menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, aduan, komen atau maklum balas, kami mungkin menyimpan rekod surat-menyurat itu)
 • apabila anda mengambil bahagian dalam sebarang tinjauan, soal selidik, pertandingan, peraduan, tawaran atau promosi yang dilakukan secara dalaman atau melalui pihak ketiga yang dilantik
 • apabila anda memulakan hubungan perniagaan dengan kami (contohnya, sebagai pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan)
 • apabila anda melawat mana-mana anak syarikat, cawangan atau premis kami
 • apabila anda menghadiri mana-mana acara korporat kami atau hari terbuka pihak ketiga
 • apabila anda melawati atau melayari laman web kami
 • apabila anda memohon kerja dengan kami
 • maklumat yang dikumpul oleh pengguna untuk menggunakan produk atau perkhidmatan kami, seperti maklumat yang diterbitkan oleh pengguna lain, mungkin mengandungi sebahagian daripada maklumat anda (seperti: maklumat yang berkaitan dengan anda dalam ulasan, mesej, penerbitan gambar dan gambar, audio dan video)
 • apabila anda berinteraksi dengan kami melalui media sosial atau aplikasi interaktif termasuk tetapi tidak terhad kepada Yippi, Facebook, Twitter dan Instagram
 • apabila kami mengumpul maklumat tentang anda daripada pihak ketiga, kami berurusan atau berhubung dengan anda (pengumpul pembayaran, agensi pelaporan kredit atau institusi kewangan)
 • daripada sumber lain di mana anda telah memberikan persetujuan anda untuk pendedahan data peribadi yang berkaitan dengan anda, dan/atau jika dibenarkan secara sah.
Penggunaan Data Peribadi Dikumpul

Anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan data peribadi anda jika dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan untuk tujuan berikut:

 • untuk mengesahkan identiti anda
 • untuk mengurus dan mengekalkan akaun atau kontrak anda dengan kami
 • untuk memberitahu anda tentang faedah dan perubahan kepada perkhidmatan
 • untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami kepada anda tertakluk kepada kebenaran anda:
  • untuk mengakses buku alamat bagi menjemput dan mencari rakan dalam Perkhidmatan
  • untuk mengakses kamera, untuk menangkap foto dan merakam video, untuk menyiarkannya di Yippi dan untuk melakukan sebarang panggilan video dan ciri strim langsung di Yippi
  • untuk mengakses mikrofon untuk nota suara pemesejan segera, panggilan video dan/atau audio serta ciri strim langsung dalam Yippi
 • kami akan menunjukkan kepada anda dan mengesyorkan maklumat setempat wilayah anda (bandar, Daerah, daerah, dsb.) berdasarkan bandar dan/atau daerah yang sepadan dengan anggaran maklumat lokasi geografi
 • termasuk memenuhi keperluan audit, pengebilan untuk perkhidmatan, dan memudahkan pembayaran
 • untuk melaksanakan arahan anda atau untuk menjawab sebarang pertanyaan, aduan, komen atau maklum balas yang anda serahkan kepada kami
 • untuk menyusun maklumat untuk analisis dalam laporan untuk pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan
 • untuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami
 • untuk mengemas kini, menyatukan dan meningkatkan ketepatan rekod kami
 • untuk mentadbir pertandingan, peraduan, tawaran atau promosi
 • untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dirahasiakan atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu
 • untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami
 • untuk menilai risiko kewangan dan insurans
 • untuk menjalankan tinjauan, soal selidik, dan memberikan anda maklumat daripada kami atau yang kami rasa mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk dihubungi untuk tujuan tersebut
 • untuk melibatkan diri dalam urus niaga perniagaan berkenaan dengan perkhidmatan yang akan ditawarkan dan diberikan kepada anda
 • untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang atau kawal selia di bawah undang-undang, peraturan, garis panduan atau kod industri yang terpakai yang terpakai kepada kami
 • untuk pengurusan dalaman perkhidmatan yang diberikan kepada anda
 • untuk mengekalkan rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau tujuan undang-undang lain
 • untuk menyediakan latihan untuk kakitangan kami
 • untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan teknologi maklumat (contohnya, penyelidikan pasaran)
 • kepada orang yang telah dikenal pasti sebagai anda atau wakil anda yang diberi kuasa menurut, untuk tujuan transaksi atau pertanyaan yang berkaitan
 • kepada pihak ketiga yang kami telah mengikat kontrak untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami (seperti analisis bagi pihak kami) untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan di atas. Apabila kami mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa data tersebut hanya digunakan untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami
 • untuk sebarang tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan.
Dengan Siapa Kami Berkongsi Data Peribadi Anda

Sebagai sebahagian daripada memberi anda perkhidmatan kami dan pengurusan atau pengendalian perkhidmatan yang sama, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga berikut:

 • kerajaan persekutuan atau negeri
 • agensi penguatkuasa undang-undang
 • Agensi-agensi kerajaan
 • pengawal selia kami
 • syarikat atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan atau perunding profesional kami
 • syarikat atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi dan memberikan anda perkhidmatan yang anda minta
 • rakan perniagaan kami dan pihak lain untuk tujuan yang berkaitan dengan tujuan mengumpul dan menggunakan data peribadi anda
 • pihak lain yang anda telah memberikan kebenaran nyata atau tersirat anda
 • Mana-mana agensi pelaporan kredit atau sekiranya berlaku keingkaran, mana-mana agensi kutipan hutang tertakluk kepada undang-undang yang dibenarkan yang terpakai kepada kami
Jika Data Peribadi Yang Anda Bekalkan Tidak Lengkap

Di mana dinyatakan dalam log masuk atau pendaftaran kami, adalah wajib untuk memberikan data peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk perkhidmatan kami. Sekiranya anda gagal memberikan data peribadi yang lengkap dan wajib, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau memberikan anda perkhidmatan dan pembayaran kami.

Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan data peribadi anda yang dipegang oleh kami. Di mana anda ingin mempunyai akses kepada data peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa data peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui Sokongan Pelanggan di Apl Yippi kami.

Berapa Lama Kami Akan Menyimpan Data Peribadi Anda

Kami akan mengekalkan data peribadi anda dengan mematuhi Polisi ini dan/atau terma dan syarat langganan produk kami sepanjang tempoh hubungan anda dengan kami, untuk tempoh yang mungkin perlu untuk melindungi kepentingan syarikat atau anak syarikatnya dan/atau pelanggannya yang mungkin dianggap perlu, jika sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang dan/atau jika dikehendaki oleh Kumpulan Syarikat Toga Limited atau dasar berkaitan anak syarikatnya.

Bagaimana Kami Melindungi dan Melindungi Data Peribadi Anda

Kami berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda dan memastikan data peribadi anda selamat. Ini termasuk mengikut prosedur keselamatan kami (seperti menyemak identiti anda apabila anda menghubungi kami). Laman kami mungkin memaut ke laman web lain dan kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar data, prosedur atau kandungannya.

Tugasan, Perubahan Kawalan dan Pemindahan

Semua hak dan kewajipan kami di bawah Polisi Privasi kami boleh diserahkan secara bebas oleh kami kepada mana-mana ahli gabungan kami, berkaitan dengan penggabungan, pemerolehan, penstrukturan semula, atau penjualan aset, atau melalui operasi undang-undang atau sebaliknya, dan kami mungkin memindahkan maklumat anda kepada mana-mana ahli gabungan kami, entiti pengganti atau baharu pemilik.
owner.

Penggunaan Platform, Perkhidmatan dan/atau Perisian Yippi dan Terma Penggunaan akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia walaupun Platform Yippi, Perkhidmatan dan/atau Perisian boleh diakses oleh anda dalam bidang kuasa lain selain di Malaysia.

Operasi Global Kami

Anda bersetuju dengan amalan maklumat kami, termasuk pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan perkongsian maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, serta pemindahan dan pemprosesan maklumat anda ke Malaysia dan negara lain di seluruh dunia di mana kami mempunyai atau menggunakan kemudahan, pembekal perkhidmatan, atau rakan kongsi, tidak kira di mana anda menggunakan Perkhidmatan kami. Anda mengakui bahawa undang-undang, peraturan dan standard negara tempat maklumat anda disimpan atau diproses mungkin berbeza daripada negara anda sendiri.

Persetujuan Anda

Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda membenarkan penggunaan data peribadi tersebut seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini. Jika kami menukar Dasar kami, kami akan menerbitkan versi yang dipinda pada halaman ini. Tetapi anda boleh menghantar e-mel atau menulis kepada kami untuk meminta salinan. Penggunaan perkhidmatan yang berterusan akan menandakan bahawa anda bersetuju dengan sebarang perubahan sedemikian.

Penarikan Keizinan

You can revoke your consent by submitting a request, including collecting, using and/or disclosing your personal information that we hold or control. To do this, you can send an email to yippisupport@togalimited.com. We will process your request within a five (5) business days after you make the request, and will no longer collect, use and/or disclose your personal information in accordance with your request. You may not be able to certain services, but it will not affect other functions of your normal use of Services.

Pembatalan Perkhidmatan atau akaun

If you wish to cancel your Yippi account, you can send an email of request to yippisupport@togalimited.com. As the operation of cancelling your Yippi account will prevent you from using Yippi and Services, please proceed with caution. We will provide a form of cancellation to be return to us. We will process your request within a five (5) business days after you make the request. In order to protect the legitimate rights and interests of you or others, we will determine whether to support your cancellation request based on your use of Yippi and Services by conducting account verification.

Right to request deletion of your personal information

You may also request that we delete any personal information that we have collected from/about you. However, we may retain personal information as authorized under applicable law, such as personal information required as necessary to provide our services, protect our business and systems from fraudulent activity, to debug and identify errors that impair existing functionality, as necessary for us, or others, to exercise their free speech or other rights, comply with law enforcement requests pursuant to lawful process, for scientific or historical research, for our own internal purposes reasonably related to your relationship with us, or to comply with legal obligations. We need certain types of information so that we can provide our services. If you ask us to delete it, you may no longer be able to access or use our services.

How to exercise your access and deletion rights

You may submitting your request via email at yippisupport@togalimited.com. We will provide a form of data deletion to be return to us. We will process your request within a five (5) business days after you make the request. In order to protect the legitimate rights and interests of you or others, we will determine whether to support your request based on your use of Yippi and Services by conducting account verification.

Bahasa

Dasar Privasi hendaklah disediakan dan dilaksanakan dalam bahasa Inggeris dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggeris untuk sebarang tujuan, versi bahasa Inggeris haruslah diguna pakai dan menjadi yang utama sekiranya terdapat sebarang perbezaan, persoalan atau pertikaian mengenai makna, bentuk, kesahihan, atau tafsiran ini.

Butiran Perhubungan Kami

Kumpulan Syarikat Toga Limited atau anak syarikatnya komited untuk melindungi data peribadi anda. Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang pentadbiran data peribadi TOGA yang berkaitan dengan Aplikasi Yippi, sila hubungi kami.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen atau cadangan mengenai Polisi ini, kami berbesar hati untuk mendengar daripada anda. Sila hubungi kami melalui saluran Khidmat Pelanggan di aplikasi Yippi.